VÍCEÚČELOVÁ HALA PRO LEDNÍ HOKEJ OLOMOUC

Ověření umístění víceúčelové haly pro lední hokej o kapacitě minimálně 7 500 diváků, včetně tréninkové haly s příslušenstvím a obchodními plochami do širšího nově řešeného území s předpokládanou převážně rezidenční náplní v Olomoci při ulici Velkomoravské.

zadavatel:

objednatel:

umístnění:

 

kapacita:

obestavěný prostor:

stupeň dokumentace:

časové údaje:

REDSTONE REAL ESTATE, a.s.

OBERMEYER HELIKA a.s.

brownfieldová plocha, ozn. v ÚP 12/056P
1,5 km jižně od centra města Olomouc v jihozápadní části k.ú. Hodolany

7 500 diváků

celkem 607 350 m3

příprava zakázky – ověřovací studie

srpen 2020

VU_Olomouc_Hexa_04

Předmětem projektu bylo vytvoření návrhu urbanistického, provozního a vztahového generelu záměru víceúčelové haly pro lední hokej. Následovala tvorba plošných a objemových kompozic návrhu a zhotovení jejich vizualizací.

Rozsáhlé území pro přestavbu, stávající brownfield, se nachází přibližně 1,5 km jižně od centra města v jihozápadní části k.ú. Hodolany. Na investorem pojednávaném území cca 400*600 byla pro víceúčelovou halu  určena dle urbanistického konceptu zpracovaného architektem Ludkem Šamšulou pozice při jižní straně ulice Velkomoravské, tj. v severovýchodní části řešeného území. V současné době se v řešeném území, které svojí západní stranou sousedí s řekou Moravou, nachází nevyužívané průmyslové objekty.

Litujeme, ale kopírování obsahu není na této stránce dovoleno.